A A AMenu

Najnowszy biuletyn ChSM

Biuletyn Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego Wielkanoc 2020

Aktualności

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE W TYM ROKU „Spotkanie na odległość” - 27.11.2020

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE W TYM ROKU „Spotkanie na odległość” - 27.11.2020 Jak żyć w harmonii w życiu osobistym i zawodowym? Czy jest to…


Zapraszamy na drugą wirtualną wersję kursu Saline Process - od 19.10.2020

W ramach naszego nowego cyklu “Razem na odległość” zapraszamy na drugą wirtualną wersję kursu Saline Process. Kurs, tym razem w języku…


ZAPROSZENIE - KONFERENCJA ONLINE CHSM 2020

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne zaprasza na coroczną konferencję, tym razem online: Oczekiwania współczesnego pacjenta - czy medycyna jest w stanie…


Przed nami kolejne Spotkanie na odległość - ZAPROSZENIE

Przed nami kolejne Spotkanie na odległość…tym razem zatytułowane „WAKACJE Z COVID-em – radość i wewnętrzny pokój w trudnym czasie.”   W…


Zapraszamy na Spotkanie „ Razem na odległość” - 14.06.2020

Serdecznie zapraszamy na kolejne Spotkanie „ Razem na odległość”, które będzie miało miejsce 14.06.2020 (niedziela) o godz.:18.00 Obok <- dane do połączenie się…


Biuletyn Chrześciańskiego Stowarzyszenia Medycznego Grudzień 2015

Wersja PDF

PDF >>> Biuletyn ChSM Boże Narodzenie 2015 <<<

 

BIULETYN CHSM

Boże Narodzenie 2015

Sprawozdanie Przewodniczącego ChSM za okres kadencji 2011-2015


Drodzy Członkowie i Sympatycy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego w Polsce.
Na wstępie w imieniu ustępującego Zarządu chciałbym serdecznie podziękować za wszelką pomoc, rady, zachęcenia i modlitwy, dzięki którym mogliśmy prowadzić działalność naszej organizacji. W szczególny sposób dziękuję za aktywny udział w naszych konferencjach, działalność lokalnych grup oraz prezentowanie Bożego Światła miejscu pracy, (czego świadectwa mogliśmy usłyszeć w czasie ostatniej konferencji).
Ustępujący Zarząd został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w Łodzi w dniu 2 kwietnia 2011 roku w składzie: Tomasz Waszyrowski, Anna Kolebacz, Stanisław Kolebacz, Jan Grzeszkowiak, Ewa Grzeszkowiak, Jerzy Czech, Ewa Cichoń, Beata Ciechanowska Juszczak, Barbara Szczuka, Ligia Matysiak, Jacek Juszczak. Spośród członków Zarządu wybrano Prezydium: Przewodniczący – Tomasz Waszyrowski, Wiceprzewodniczący – Jerzy Czech, Jan Grzeszkowiak, Stanisław Kolebacz, Sekretarz – Jacek Juszczak, Skarbnik – Beata Ciechanowska Juszczak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Grażyna Czech (Przewodnicząca), Agnieszka Waszyrowska i Magda Witt.
Głównymi kierunkami działalności ChSM było: organizowanie konferencji, aktywności lokalnych grup (w trzech ośrodkach), współpraca z innymi organizacjami chrześcijańskimi, prowadzenie strony internetowej i facebookowej, wydawanie biuletynu (2 x w roku) i działalność wśród studentów.
W mienionej kadencji zorganizowaliśmy cztery konferencje ogólnopolskie:

 • „Problemy psychiczne w świetle Biblii” Łódź kwiecień 2011
 • „Wyzwania etyczne współczesnej medycyny” Błażejewko październik 2012
 • „Rozwój i kariera w medycynie dla chrześcijan- odkrywanie potencjału osobowości, jak zebrać owoce i uniknąć pułapek” Wisła Jawornik październik 2013
 • „Zespół wypalenia” Poznań październik 2014

Wśród organizacji, z którymi prowadzimy stałą współpracę należy wymienić: ICMDA, CMF, HCFI, Ruch Pod Prąd, Alians Ewangeliczny oraz lokalne społeczności. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z organizacją PRIME koordynowana w Poznaniu przez Magdę Witt i Olę Bojarską (w tym wprowadzenie warsztatów PRIME jako zajęć fakultatywnych na Uniwersytecie medycznym w Poznaniu).
Warto wspomnieć, że przygotowano wstępną wersję pamiętników Anny Wieji (wersję elektroniczną przekazano rodzinie Honorowego Przewodniczącego ChSM).
Działalność wśród studentów (przy wydatnej współpracy pracowników Ruchu Pod Prąd) obejmowała: zorganizowanie obozów studenckich w Uniejowie w 2012 i 2013 roku, warsztat przekazywania złych wiadomości (Łódź, grudzień 2012), sesji Dyskusyjnego Klubu Filmowego (film „Doktor” i „Żółty Szalik”) w Łódzkiej Filmówce, oraz sponsoring uczestnictwa 2 studentek w konferencjach i treningach liderskich CMF w Wielkiej Brytanii.
Z perspektywy dwóch kadencji można pokusić się o dokonanie analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, potencjalne możliwości i zagrożenia) naszej organizacji.
Silne strony:

 • Działamy od lat 70-tych, (chociaż formalnie od 1988 roku) i prowadzimy całkiem rozsądną aktywność przy szczupłych środkach
 • Organizujemy bardzo dobre konferencje – chociaż jest nas mało
 • Istnieją 2 aktywne ośrodki lokalne (Południe, Poznań, szansa odbudowania trzeciego w Łodzi)
 • Utrzymujemy współpracę z innymi organizacjami chrześcijańskimi
 • Nawiązaliśmy współpracę z dwoma uniwersytetami (w Poznaniu i Łodzi)

Słabe strony:

 • Wirtualni członkowie/ nie zarejestrowani sympatycy
 • Zapracowani członkowie Zarządu – brak wsparcia przynajmniej jednego w pełni dyspozycyjnego członka zarządu
 • Starzenie się Stowarzyszenia (czas pomyśleć o „zmianie warty”)
 • Niska zdolność oddziaływania na zewnątrz
 • Ograniczenia statutowe przyjmowania nowych członków

Potencjalne możliwości:

 • Urealnienie członkowstwa (nadal konieczne)
 • Uproszczenie procedury przyjmowania nowych członków! (Statut!)
 • Nowe możliwości działania na terenie Uniwersytetów Medycznych
 • Możliwości szkolenia młodych liderów we współpracy z ICMDA
 • Wypracowanie marki w zakresie szkolnictwa medycznego (wyjście na zewnątrz!)
 • Rozszerzenie działalności ChSM na nowe ośrodki lokalne

Zagrożenia:

 • Przepracowanie i wypalenie członków Stowarzyszenia
 • Możliwość kryzysu przywództwa (szczęśliwie nowy Zarząd sprawia wrażenie bardzo silnego i pełnego entuzjazmu, ale myślmy o przyszłości!)
 • Brak przełożenia naszych wysiłków na pozyskanie nowych członków i wyszkolenie entuzjastycznych liderów

Myślę, że powyższa analiza może stanowić dobrą platformę do dyskusji nad formami dalszej działalności naszej organizacji (będziemy wdzięczni za nowe pomysły, uwagi i modlitwę).
W imieniu ustępującego Zarządu życzę nowo wybranemu Przewodniczącemu, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej wiary, entuzjazmu, mocy i Bożego prowadzenia.
Wszystkim Braciom i Siostrom, Wszystkim Przyjaciołom ChSM życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia AD 2015 i Błogosławieństwa Jezusa Chrystusa w 2016 roku.
 

Tomasz Waszyrowski – Ustępujący Przewodniczący

WYBORY I ŚWIĘTA

Rok 2015 mija w Polsce pod znakiem wyborów. Dają one zawsze nadzieję na lepsze, ale to czas weryfikuje ostateczną ocenę. Wybrano nowego Prezydenta i parlament, również w tym roku przypadł czas na wybory w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Medycznym. 23 października tego roku w Wiśle-Jaworniku wybrano nowy Zarząd w skład, którego wchodzą: Tomasz Waszyrowski, Rafał Wiencek, Bolesław Heczko, Jerzy Czech, Barbara Szczuka, Ewa Grzeszkowiak, Jan Grzeszkowiak, Beata Ciechanowska-Juszczak, Ewa Cichoń, Aleksandra Bojarska, Jacek Juszczak. Zarząd na swoim zebraniu wybrał Prezydium w składzie: SekretarzBarbara Szczuka, Skarbnik –Beata CiechanowskaJuszczak, Wiceprzewodniczący: Tomasz Waszyrowski i Rafał Wiencek, Przewodniczący-Jacek Juszczak. Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Przewodnicząca-Anna Kolebacz, członkowie- Grażyna Kozak-Czech, Krystyna Boczar. W imieniu nowego Zarządu chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi, a szczególnie Przewodniczącemu dr Tomaszowi Waszyrowskiemu, za trud prowadzenia ChSM przez dwie kadencje, za inspiracje tematów konferencji, obozy studenckie, zachętę dla wielu osób. Cieszę się, że mogliśmy razem współpracować i mam nadzieję na dalsze inspiracje i pomoc.

Jako Stowarzyszenie nie czujemy się zbyt mocni. Jest nas niewielu, a większość członków jest bardzo zapracowana. Podejmujemy jednak WYBÓR- chcemy nadal nieść trud głoszenia Ewangelii w środowisku medycznym, mówić o dobrych etycznych, codziennych wyborach, znajdować w Biblii odpowiedzi na współczesne trudne pytania. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy każdy z nas weźmie na siebie cząstkę odpowiedzialności, spróbuje coś zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, kogoś zachęcić do zainteresowania się Słowem Bożym, zorganizować Małą Biblijną Grupę Medyków (MBGM) itd. Cieszę się, że już niektóre osoby podejmują pewne inicjatywy i próbują brać odpowiedzialność. Nasza moc może wynikać jedynie z oddania Bogu- „ Pan jest mocą moją i pieśnią moją. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. On Bogiem Ojca mego, przeto Go wysławiam” (II Mojż 15,2). Prosimy Was o modlitwę za ChSM i nowy Zarząd oraz za całą służbę zdrowia w Polsce, żeby się przemieniała według Bożej woli. W Poznaniu mamy ustalony czas takiej modlitwy o g. 22.00 w sobotę. Jedna osoba przypomina SMSem. Proponuję się dołączyć lub ustalić inny termin. Jeśli będziemy się gorliwie modlić Bóg wysłucha nasze prośby. Święta, Święta, Święta! Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, szukanie prezentów, przygotowywanie różnych potraw ponownie skłania nas do zadania pytania, co jest istotą tych Świąt? Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus dla mnie? Czy jest oczekiwanym Mesjaszem, Synem Bożym, czy to wszystko, co o sobie mówił jest prawdą? Bez odpowiedzi na te pytania nie poznamy prawdziwego znaczenia Świąt. Jeśli nasza odpowiedź na ostatnie pytanie jest negatywna, to w zasadzie nie mamy, czego świętować. Mamy tylko pięknie opakowane „ puste pudełko”. Jeśli natomiast odpowiedź na pytanie jest pozytywna, to znaczy, że jest to poważna sprawa. Nie mogę być obojętny wobec takich faktów. Muszę coś z tym zrobić, podjąć jakąś decyzję. Mam WYBÓR. Ten wybór w przeciwieństwie do innych jest nie tylko na całe życie, ale na wieczność. Decydujemy, gdzie chcemy spędzić wieczność. Zróbmy dobry wybór i pójdźmy za Jezusem. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę tradycyjnie radości pokoju i wyhamowania na chwilę z pędu życia, a przede wszystkim tego, żeby osoba Jezusa była w centrum naszych Świąt!

Jacek Juszczak – Przewodniczący

 

Sprawozdanie z konferencji Wisła - Jawornik 23-25.10.2015

Nauczyciel w medycynie i w życiu. "Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja." Tr. 3. 22-23 Przyznam, że miałam wiele obaw przed tą konferencją. Organizowanie konferencji, gdy współorganizatorów dzielą setki kilometrów, a nawet granice, jest trudne. Wprawdzie są maile, telefony i inne udogodnienia, ale zapracowanie, codzienne obowiązki w pracy, rodzinie, czy w zborze utrudniają porozumiewanie. Program konferencji, przygotowanie materiałów i rejestracja uczestników nie należały do mnie, ale dwie sprawy trochę spędzały mi sen z powiek. Zaplanowana na sobotę, oczekiwana przez wszystkich wycieczka, jakże nie wyjść w góry, gdy jest okazja. A tu koniec października, cały tydzień pada, mgła i zimno. Bóg jest jednak dobry! Myślę, że dzięki mojej i wielu osób modlitwie, mieliśmy w sobotę popołudniu piękne słońce i widoki. Wyjechaliśmy, niedawno otwartym wyciągiem z centrum Wisły na górę Skolnity. Mogliśmy oglądać piękno jesiennych, jeszcze kolorowych gór i dolin. Drugą mą odpowiedzialnością była organizacja sobotniego wieczornego koncertu. W trakcie niego wspominaliśmy niedawno zmarłą, wieloletnią przewodniczącą ChSM-u, siostrę Annę Wieja. Była człowiekiem wielkiej wiary, modlicielem, dobrym duchem wszystkich spotkań i konferencji. Wysłuchaliśmy z nagrań jej pięknego śpiewu, oglądaliśmy stare zdjęcia z dawnych konferencji, wysłuchaliśmy wspomnień kilku osób z życia siostry Anny. Uwielbialiśmy też Pana wspólnym śpiewem, w którym poprowadziła nas młodzież z Wisły. Większość konferencyjnego czasu zajęły nam seminaria i wykłady. Trener biznesu Wojciech Nowicki, w bardzo interaktywny sposób, wciągając słuchaczy w współpracę, przedstawił temat dobrego przywództwa i poczucia przepływu. Mam nadzieję, że w następnym biuletynie uda się zamieścić szersze sprawozdanie z jego wykładów. Podzielę się kilkoma myślami. Sukces w działaniu zależy od zaangażowania emocjonalnego pracownika, które zależy od jego zadowolenia. Zaangażowanie zależy głównie od dobrego przywództwa. Kluczem do dobrego przywództwa jest oparcie się na zasadzie zawartej w liście do Kolosan - czyńcie wszystko jak dla Pana. Gdy motywacja do pracy oparta jest na strachu, gdy stanowisko, władza, kontrola, przymus mają dać rezultaty, obserwujemy niskie wyniki. Odwrotnie, gdy motywacją jest zachęcanie, upoważnianie, zwiększanie odpowiedzialności prowadzi to do dobrych rezultatów pracy. Przywództwo to nie stanowisko i władza, lecz postawa. Chrześcijański przywódca opiera się na słowach Jezusa Chrystusa:... Jeśli kto chce być pierwszym, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Ew. Marka 9,36. Trener Nowicki zachęcał do realnego doświadczania Bożej obecności w pracy. Pomogą nam w tym pewne kroki; Biblia w miejscu pracy, codzienna ranna modlitwa uwielbienia, krótkie modlitwy pomiędzy działaniami. Dr Aleksandra Bojarska dzieliła się podobnymi myślami. Przemieszczając długie korytarze kliniki, w której pracuje, wykorzystuje czas na modlitwę. W prowadzonych przez Olę warsztatach ćwiczyliśmy rozmowy lekarzy z pacjentami, chodziło głównie o przekazywanie złych wiadomości. Odgrywaliśmy zadane scenki, każdy przechodził rolę pacjenta i lekarza. Dało nam to wiele do myślenia. W kolejnych zajęciach z Olą studiowaliśmy zadane sceny z Nowego Testamentu. Ocenialiśmy postawę Jezusa w kontaktach z ludźmi chorymi. Cechowała ją miłość, współczucie, litość, łagodność, wrażliwość na ludzki ból i cierpienie oraz odkrywanie ich duchowych problemów. My, chrześcijańscy pracownicy służby zdrowia, powinniśmy brać przykład z Jego postawy. Wykładowca dr Bernard Palmer zachęcał w swych wykładach do przybrania w naszej pracy postawy sługi. Na podstawie obrazu Jezusa obmywającego stopy uczniom wskazał jak my możemy naśladować Jezusa w pracy. Dr Palmer, człowiek głębokiej wiary, pracując, jako chirurg, wykorzystywał rozmowy z pacjentami na wskazanie im na wieczność. Wielu z nich przyprowadził do Chrystusa. Podzielę się jego cennymi rozważaniami w następnych biuletynach. Jestem wdzięczna Bogu za tę konferencję, za czas spędzony z Bogiem.

Anna Kolebacz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wszystko ma swój czas… (Kazn. Sal 3.)

Za nami czas urlopów, za nami Konferencja ChSM i wiele różnych zdarzeń. W tym roku, późną jesienią, odwiedziliśmy ziemię, po której stąpał Pan Jezus. Izrael to wielokulturowy tygiel. Wspaniałe przeżycia turystyczne, ale przede wszystkim duchowe. Pobyt w Izraelu, nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Roku potwierdzają po raz kolejny, że Pan Bóg jest wierny Swojemu Słowu, jest wierny Swoim obietnicom. Obiecał, że pośle Mesjasza, który zbawi lud i wyrwie go z ciemności i tak stało się przeszło 2 tysiące lat temu. Miejsca, które zwiedzaliśmy pozwoliły nam cofnąć się do biblijnych czasów Pana Jezusa i potwierdzały wypełnienie obietnic. Są trzy dowody na prawdę biblijną..Po pierwsze-jest mowa o tym w Biblii; po drugie -potwierdzają to wykopaliska; po trzecie -potwierdzają to naoczni świadkowie. I z tym wszystkim zetknęliśmy się w Izraelu. Zdaniem, które szczególnie utkwiło mi w pamięci to stwierdzenie, że największym dokonaniem jest nie fakt, że człowiek stanął na Księżycu, ale CUD. że Pan, Król Wszechświata zstąpił z Nieba na Ziemię, aby nam usłużyć!! BÓG STANĄŁ NA ZIEMI-to wiekopomne wydarzenie!!!.” Pamiątkę” tego wydarzenia właśnie obchodzimy. Mimo rozlicznych niepokojów, zamętu możemy przylgnąć do Tego, który „króluje wiecznie, którego imię jest „Święty”(Izaj 56,15), którego Imię też brzmi Emmanuel - BÓG JEST Z NAMI!!

Barbara Szczuka - Sekretarz

 

25 lat minęło…

Dzięki Łasce Pana już 25 lat są organizowane koncerty muzyki i pieśni chrześcijańskich w Szpitalu Reumatologicznym i Sanatorium Równica w Ustroniu. Koncerty są organizowane w ramach działalności Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego. A wszystko zaczęło się od spotkania grupy pracowników służby zdrowia. Były to początki działalności ChSM w Polsce. Wtedy zrozumieliśmy jak wielką odpowiedzialność ponosimy przed Bogiem, za swoje miejsce pracy i za pacjentów, których Bóg stawia na naszej drodze. Najpierw zaczęliśmy się spotykać w małej grupce w czasie przerwy śniadaniowej, aby się modlić, o nasz szpital, pracowników, pacjentów. Próbowaliśmy organizować dla szerszej grupy pracowników spotkania. Zapraszaliśmy gości, ale frekwencja była bardzo słaba. Wtedy Bóg położył nam na serce organizowanie koncertów. Najpierw w Szpitalu potem w Sanatorium. Ponieważ pacjenci w godzinach wieczornych nie mieli zajęć chętnie przychodzili na koncerty. Dziękujemy za otwarte drzwi do świadczenia o tym, kim jest dla nas Pan Jezus. Zapraszamy różne zespoły czy wokalistów. Podkreślamy, że robimy to w duchu ponad wyznaniowym, chrystocentrycznym. Większość pacjentów bardzo dobrze odbiera nasze przesłanie. W programie jest zawsze albo świadectwo, albo krótkie nawiązanie do słów pieśni, na koniec zachęcamy do cichej modlitwy powierzenia swojego życia Bogu. Po koncercie często są pytania rozmowy i modlitwy w intencji słuchaczy i ich problemów. Wierzymy że słowo Boże nie wraca się próżno. Uczestnik jest raz czy dwa na koncercie, słyszy świadectwo nawrócenia, zachęcenie do powierzenia swojego życia Jezusowi, może zabierze traktat czy nowy testament. Modlimy się, aby Bóg przez Ducha Świętego darował wzrost tego ziarna. Jest tak wiele ludzi poranionych, żyjących bez nadziei. My pracownicy służby zdrowia, którzy mamy nadzieję w Panu Jezusie mamy odpowiedzialność przed Panem, aby się z tym dzielić Dziękujemy Bogu, że te drzwi do zwiastowania ewangelii są już 25 lat otwarte.

Jan Heczko, Bolesław Heczko