A A AMenu

Najnowszy biuletyn ChSM

Biuletyn Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego Wielkanoc 2019

Aktualności

ZAPROSZENIE - KONFERENCJA CHSM 2019 - Poraj

KONFERENCJA CHSM 2019 - Poraj   Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne zaprasza na coroczną konferencję - w tym roku ponownie w Poraju…


Spotkanie 18.05

  W sobotę 18.05 miało miejsce spotkanie domowej grupy medyków z okolic Wisły, Cieszyna, Skoczowa. Jak widać, tłumów nie było…


„Czy ciemność może być dobra?”

„Czy ciemność może być dobra?”         To pytanie postawił Dr Ryszard Giersz na lokalnym domowym spotkaniu ChSM w Lusowie koło…


Konferencja ICMDA w Kijowie

Konferencja ICMDA w Kijowie W dniach 21-24 marca 2019 odbyła się w Kijowie robocza konferencja z udziałem przedstawicieli z regionu…


WIARA… PLACEB0…..HOMEOPATIA - spotkanie noworoczne

WIARA… PLACEB0…..HOMEOPATIA „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego rozumem”- Przyp. Sal. 9.10 „Jeśli komu z was brak mądrości,…


Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji ChSM - 2017

Wersja PDF
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji ChSM - 2017 2017-11-02

Na konferencję przyjechali przedstawiciele kilku krajów Europy – Czech, Węgier, Ukrainy, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Już sama nazwa ośrodka, w którym odbywała się konferencja – „Leśna Radość” wzbudziła w nas nadzieję, że coś radosnego tu przeżyjemy. Przywitały nas piękne kolory jesiennego parku, wzbudzając w nas zachwyt nad Bożym stworzeniem.

W krótkim przywitaniu przew. ChSM dr Jacek Juszczak wyraził nadzieję, że konferencja zaowocuje w naszym życiu „Lepszą Praktyka Medyczną taką, jak widzi ją Jezus, że będzie to czas dobrych, wzajemnych  relacji, czas dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i wiarą.

W wykładzie inaugurującym konferencję w czwartkowy wieczór dr Tadeusz Pawlak zachęcił wszystkich do refleksji jako klucza do dobrego zawodowego rozwoju.

Świetne warsztaty PRIME, prowadzone przez dr Olę Bojarską i dr Magdę Witt w piątkowe przedpołudnie, nauczyły nas w krótkich scenkach i filmach, jak prowadzić trudne rozmowy z trudnymi pacjentami, by okazać im szacunek i Bożą miłość.

Uwagami na temat dobrej praktyki pielęgniarskiej podzieliła się mgr Mirosława Łućko. Piątkowe popołudnie wycieczka było okazją na relaks, nawiązanie większych relacji i podziwianie piękna Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Zwieńczeniem dnia był wieczór świadectw. Uczestnicy mieli okazję podzielić się tym, jak wiara pomaga im w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Sobota okazała się dniem wytężonej pracy umysłowej. Słuchaliśmy kilku wykładów niosących wiele duchowych treści.

Dr Henryk Wieja i Jego żona mgr. Alina Wieja bardzo obszernie i przekonująco przedstawili jak mamy w naszym zawodzie reprezentować Chrystusa. ‘W miejsce Chrystusa mamy posługiwać tutaj na ziemi – 2 Kor. 5/20, wszystko mamy wykonywać na chwałę Bożą – Rzym. 12/1 i bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić -Jan 15/5. Tylko On oferuje nam pomoc w jaki sposób Boże Królestwo może wkraczać w naszą praktykę medyczną – Boże Królestwo, w który panuje szacunek dla drugiego człowieka, przełożonych,  współpracowników,  pacjentów. Dopełnieniem tych wykładów były warsztaty dr Gabora Gyori i Alette Uittenbogaard które uczyły nas jak praktycznie dzielić się miłością Jezusa zgodnie z potrzebami pacjenta. Sobotnie popołudnie wypełniły ciekawe prezentacje pracy chrześcijańskich medyków w krajach, które były reprezentowane na konferencji zaś sobotni wieczór wypełnił występ zespołu Praise Trio. Słowa pieśni i słowa wiążące były wspaniałym uwielbieniem Boga i modlitwą dziękczynną za Jego łaskę.

Na zakończenie konferencji dr Jan Grzeszkowiak podzielił się z nami Bożym punktem widzenia na dobrą praktykę medyczną. Mamy być naśladowcami Jezusa, który będąc królem stał się sługą.

Mamy nieść światło tam, gdzie panuje ciemność, znieczulica, zło. Oczywiście moc do bycia podobnym do Niego możemy otrzymać tylko od Niego.

Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie, dziękując gorąco organizatorom za trud przygotowania i prowadzenia konferencji.

                                                                                    Anna Kolebacz

 

Poniżej sprawozdanie z  „Rekolekcji w Poraju” napisane przez „naszego” wiernego uczestnika  Konferencji ChSM  – Mike’a

 

 

 

Zapraszamy do wspomnień w zakładce „galeria”

>> BEZPOŚREDNI LINK <<