A A AZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ChSM 2017

Wersja PDF
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ChSM 2017 2017-09-21

Przeglądając jakąkolwiek prasę medyczną napotykamy na wiele ciekawych, budujących doniesień ze świata rodzimej jak i zagranicznej medycyny. Dzieje się wiele dobrego – chciałoby się powiedzieć: Super!!

Ale również bardzo często pojawia się tematyka niepewności w ochronie (służbie) zdrowia, niezadowolenia z finansowania, z biurokracji; pisze się o aroganckich pacjentach (i lekarzach..), przedmiotowym traktowaniu drugiego człowieka, przepracowaniu - słowem zniechęcenie, rozżalenie, zobojętnienie, „tęsknota” za zdrowymi zawodowymi relacjami „Mistrz- uczeń”…

Czytałam w ostatniej „Gazecie lekarskiej” ciekawy artykuł – „Quo vadis medice?”

No właśnie, pojawiła się refleksja - gdzie idziemy, jakie drogi wybieramy, co lub kto nadaje kierunek naszym działaniom.

Bardzo ważne jest „świadczenie usług” naszym „świadczeniobiorcom” (dawna nazwa- pacjent) na dobrym poziomie medycznym, z zachowaniem odpowiednich standardów. Służą temu liczne medyczne szkolenia i Konferencje.

Są jednak „inne” Konferencje,  do takich należy Konferencja Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, która zwraca uwagę, że są jeszcze inne aspekty życia „medyka” i pacjenta, nad którymi warto się zatrzymać i zastanowić.

 

Biblia mówi : „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana”( Przyp. Sal 9,10) oraz „Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” ( Ps. 32,8)

A więc QUO VADIS MEDICE?

 

Zachęcam do udziału w  Konferencje ChSM, są jeszcze wolne miejsca.

Temat: Dobra praktyka medyczna - chrześcijański punkt widzenia”.

Termin: 19.10 - 22.10.2017.

Szczegóły tutaj: http://www.chsm.org.pl/konferencje/art/konferencja-chsm-i-icmda-od-19102017-do-22102017

 

Zapraszam na spotkanie z inspirującymi wykładowcami, zapraszam na wspólny ,mam nadzieję dobry czas z innymi „medykami”, w jesiennej atmosferze Ośrodka „Leśna radość”. W programie m. in. wycieczka do zamków w Mirowie i Bobolicach, piękny Koncert zespołu „Praise trio”, który niedawno wydał swoją płytę oraz możliwość wielu rozmów o codziennych wyborach i Bożych rozwiązaniach

                                                                                                  Barbara Szczuka -  Sekretarz ChSM

 

W konferencji mogą wziąć udział również osoby „ niemedyczne”, zainteresowane tematyką