A A AMenu

Najnowszy biuletyn ChSM

Biuletyn Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego Wielkanoc 2019

Aktualności

„Czy ciemność może być dobra?”

„Czy ciemność może być dobra?”         To pytanie postawił Dr Ryszard Giersz na lokalnym domowym spotkaniu ChSM w Lusowie koło…


Konferencja ICMDA w Kijowie

Konferencja ICMDA w Kijowie W dniach 21-24 marca 2019 odbyła się w Kijowie robocza konferencja z udziałem przedstawicieli z regionu…


WIARA… PLACEB0…..HOMEOPATIA - spotkanie noworoczne

WIARA… PLACEB0…..HOMEOPATIA „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego rozumem”- Przyp. Sal. 9.10 „Jeśli komu z was brak mądrości,…


ZAPROSZENIE - KONFERENCJA CHSM 2019 - Poraj

KONFERENCJA CHSM 2019 - Poraj   Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne zaprasza na coroczną konferencję - w tym roku ponownie w Poraju…


Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne ChSM 19.01.2019

Zapraszamy Naszych członków i sympatyków, na Spotkanie Noworoczne Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego pt. „Wiara w medycynę czy medycyna z wiarą?”, które…


O ChSM

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne (ChSM)

jest organizacją chrześcijańską, niedochodową, o charakterze świeckim, opartą na dialogu międzywyznaniowym, zrzeszającym pracowników medycznych, studentów, studentów uczelni i szkół medycznych oraz osoby wspierające

Celem Stowarzyszenia jest:
- Rozpowszechnianie wśród pracowników medycznych zasad etyki chrześcijańskiej;
- Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy biblijnej;
- Pomoc pracownikom Służby Zdrowia w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego;
- Kształtowanie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia, opieki społecznej i poszanowania pracy,
a także przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez osobistą bliską relację z Jezusem Chrystusem;
 

Przykład Jezusa Chrystusa, którego współczucie dla chorych wyrażało się nie tylko w szlachetnych uczuciach, lecz również w niesieniu praktycznej, natychmiastowej i skutecznej pomocy, stanowi dla nas wzór, który pragniemy naśladować w naszej codziennej pracy wśród pacjentów.
Pragnąc, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna i wszechstronna, jako członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego duży nacisk kładziemy na całościową opiekę nad pacjentem – nad jego ciałem, duszą i duchem, na zdobywanie wysokich umiejętności zawodowych oraz uczciwość i rzetelność w codziennej pracy w naszych środowiskach.

Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie organizuje przede wszystkim wykłady, kursy i konferencje, obozy studenckie o charakterze ewangelizacyjnym i medycznym.
Utrzymuje kontakty i współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi prowadzącymi działalność o podobnych celach;
 

Historia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego

Osobą, która zainicjowała spotkania pracowników Służby Zdrowia, które miały potem przyjąć nazwę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, była pielęgniarka Anna Wieja. Widząc niedomagania, opuszczenie i „ducha niemocy” w pracy zawodowej medyków i w opiece nad pacjentami, dostrzegła olbrzymią potrzebę, aby się zachęcać i uczyć, omawiając medyczne kwestie w oparciu o Boże Słowo.  W czasach PRL spotykano się prywatnych domach.  Spotkania, początkowo liczebnie skromne, z czasem, również wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, znacznie się rozrosły, obejmując swoim zasięgiem różne strony Polski. Pojawiła się wizja, aby założyć i zrejestrować organizację pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne - ChSM, co stało się faktem w 1988 roku.  Od tego czasu zorganizowano kilkadziesiąt Konferencji, spotkań, szkoleń w różnych miejscach kraju, przeprowadzono warsztaty medyczne i obozy dla studentów. Z  historią tych wydarzeń można zapoznać się w zakładce „archiwum”. Dwukrotnie w ciągu roku ukazuje się „Biuletyn ChSM”.  Staraniem ChSM  wydano książkę „Życiodajny lek” – chirurga Bernarda Palmera

Konferencje są organizowane dla każdego ,który jest który jest zainteresowany tematem, dla każdego, który chce poznawać i odkrywać Boże zlecenia. Ufamy, że pomagają one w innym spojrzeniu na życie osobiste, zawodowe, motywują do podejmowaniu dobrych wyzwań