A A AMenu

Najnowszy biuletyn ChSM

Biuletyn Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego Wielkanoc 2019

Aktualności

Konferencja 2019 - Poraj - ogłoszenie

Dla niektórych to może koniec urlopu, dla innych jeszcze przed… i planujemy różne aktywności.  Zachęcam, aby w tych różnych przedsięwzięciach…


ZAPROSZENIE - KONFERENCJA CHSM 2019 - Poraj

KONFERENCJA CHSM 2019 - Poraj   Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne zaprasza na coroczną konferencję - w tym roku ponownie w Poraju…


Spotkanie 18.05

  W sobotę 18.05 miało miejsce spotkanie domowej grupy medyków z okolic Wisły, Cieszyna, Skoczowa. Jak widać, tłumów nie było…


„Czy ciemność może być dobra?”

„Czy ciemność może być dobra?”         To pytanie postawił Dr Ryszard Giersz na lokalnym domowym spotkaniu ChSM w Lusowie koło…


Konferencja ICMDA w Kijowie

Konferencja ICMDA w Kijowie W dniach 21-24 marca 2019 odbyła się w Kijowie robocza konferencja z udziałem przedstawicieli z regionu…


O ChSM

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne (ChSM)

jest organizacją chrześcijańską, niedochodową, o charakterze świeckim, opartą na dialogu międzywyznaniowym, zrzeszającym pracowników medycznych, studentów, studentów uczelni i szkół medycznych oraz osoby wspierające

Celem Stowarzyszenia jest:
- Rozpowszechnianie wśród pracowników medycznych zasad etyki chrześcijańskiej;
- Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy biblijnej;
- Pomoc pracownikom Służby Zdrowia w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego;
- Kształtowanie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia, opieki społecznej i poszanowania pracy,
a także przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez osobistą bliską relację z Jezusem Chrystusem;
 

Przykład Jezusa Chrystusa, którego współczucie dla chorych wyrażało się nie tylko w szlachetnych uczuciach, lecz również w niesieniu praktycznej, natychmiastowej i skutecznej pomocy, stanowi dla nas wzór, który pragniemy naśladować w naszej codziennej pracy wśród pacjentów.
Pragnąc, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna i wszechstronna, jako członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego duży nacisk kładziemy na całościową opiekę nad pacjentem – nad jego ciałem, duszą i duchem, na zdobywanie wysokich umiejętności zawodowych oraz uczciwość i rzetelność w codziennej pracy w naszych środowiskach.

Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie organizuje przede wszystkim wykłady, kursy i konferencje, obozy studenckie o charakterze ewangelizacyjnym i medycznym.
Utrzymuje kontakty i współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi prowadzącymi działalność o podobnych celach;
 

Historia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego

Osobą, która zainicjowała spotkania pracowników Służby Zdrowia, które miały potem przyjąć nazwę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, była pielęgniarka Anna Wieja. Widząc niedomagania, opuszczenie i „ducha niemocy” w pracy zawodowej medyków i w opiece nad pacjentami, dostrzegła olbrzymią potrzebę, aby się zachęcać i uczyć, omawiając medyczne kwestie w oparciu o Boże Słowo.  W czasach PRL spotykano się prywatnych domach.  Spotkania, początkowo liczebnie skromne, z czasem, również wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, znacznie się rozrosły, obejmując swoim zasięgiem różne strony Polski. Pojawiła się wizja, aby założyć i zrejestrować organizację pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne - ChSM, co stało się faktem w 1988 roku.  Od tego czasu zorganizowano kilkadziesiąt Konferencji, spotkań, szkoleń w różnych miejscach kraju, przeprowadzono warsztaty medyczne i obozy dla studentów. Z  historią tych wydarzeń można zapoznać się w zakładce „archiwum”. Dwukrotnie w ciągu roku ukazuje się „Biuletyn ChSM”.  Staraniem ChSM  wydano książkę „Życiodajny lek” – chirurga Bernarda Palmera

Konferencje są organizowane dla każdego ,który jest który jest zainteresowany tematem, dla każdego, który chce poznawać i odkrywać Boże zlecenia. Ufamy, że pomagają one w innym spojrzeniu na życie osobiste, zawodowe, motywują do podejmowaniu dobrych wyzwań